უნარების ტესტები (2005-20010)

2005 წელი

2006 წელი

2007 წელი

2008 წელი

2009 წელი

2010 წელი

Advertisements

2010 წლის ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

2011 წლის ატესტატის მინიმალური კომპეტენციის ოფიციალურად დამტკიცებული პროგრამა


ქართული
ქართული, როგორც მეორე ენა
მათემატიკა
უცხოური ენები
ქიმია
ბიოლოგია
ფიზიკა
ისტორია
გეოგრაფია